top of page

הנחיה

המנחה בכנסים וטקסים הוא הציר שסביבו נע האירוע.  המנחה מוביל משלב לשלב בסדר היום (הליין אפ של האירוע) ובפועל מכוון ומתזמן את האירוע כולו.

הנסיון הרב שצבר הירשלר במאות האירועים שהנחה, מאפשר לו לסייע למארגנים בתכנון האירוע, בליטוש הטקסטים ובניסוחם וכן במענה מיידי ואלגנטי לתקלות בלתי צפויות, במהלך הטקס.

איכות הקריינות, הקול העמוק, בשילוב עם ההופעה הייצוגית המרשימה, מבטיחים שדרוג של ממש לכל טקס או אירוע.

bottom of page